میزبانی وب

نمایندگی هاست

سرخس هاست

سرور مجازی

سرور اختصاصی

ثبت دامنه

نمایندگی ثبت دامنه رایگان

هاست لینوکس

هاست دانلود

هاست رایگان
سرور مجازی رایگان
ریسلر هاست لینوکس
مستر ریسلر هاست لینوکس
09307929494 - 09223295106 کانال تلگرام

هاست لینوکس سی پنل

هاست سی پنل با امکات کامل و با امنیت بالا همچنین با قیمتی ارزان با صورت حساب ماهانه


تخفیف سرویس های سرخس هاست
تخفیف ویژه سرخس هاست برای تمامی سرویس های ارائه داده شده

سرویس اول

 • فضا : 500 مگابایت
 • پهنای باند : 5000 مگابایت
 • تعداد دیتابیس: 5 عدد
 • دیگر امکانات: نامحدود
 • کنترل پنل: سی پنل (Cpanel)
 • موقعیت: آلمان
 • منابع اختصاصی
 • بکاپ گیری: روزانه،هفتگی
 • تحویل فوری و آنی: دارد
 • پشتیبانی: 105 ساعت در هفته
 • نسخه پی اچ پی: آخرین ورژن
 • ماهانه 3000 تومان
 • سفارش

سرویس دوم

 • فضا : 1000 مگابایت
 • پهنای باند : 10000 مگابایت
 • تعداد دیتابیس: 6 عدد
 • دیگر امکانات: نامحدود
 • کنترل پنل: سی پنل (Cpanel)
 • موقعیت: آلمان
 • منابع اختصاصی
 • بکاپ گیری: روزانه،هفتگی
 • تحویل فوری و آنی: دارد
 • پشتیبانی: 105 ساعت در هفته
 • نسخه پی اچ پی: آخرین ورژن
 • ماهانه 4000 تومان
 • سفارش

سرویس سوم

 • فضا : 2000 مگابایت
 • پهنای باند : 12000 مگابایت
 • تعداد دیتابیس: 7 عدد
 • دیگر امکانات: نامحدود
 • کنترل پنل: سی پنل (Cpanel)
 • موقعیت: آلمان
 • منابع اختصاصی
 • بکاپ گیری: روزانه،هفتگی
 • تحویل فوری و آنی: دارد
 • پشتیبانی: 105 ساعت در هفته
 • نسخه پی اچ پی: آخرین ورژن
 • ماهانه 5000 تومان
 • سفارش

سرویس چهارم

 • فضا : 3000 مگابایت
 • پهنای باند : 14000 مگابایت
 • تعداد دیتابیس: 8 عدد
 • دیگر امکانات: نامحدود
 • کنترل پنل: سی پنل (Cpanel)
 • موقعیت: آلمان
 • منابع اختصاصی
 • بکاپ گیری: روزانه،هفتگی
 • تحویل فوری و آنی: دارد
 • پشتیبانی: 105 ساعت در هفته
 • نسخه پی اچ پی: آخرین ورژن
 • ماهانه 6000 تومان
 • سفارش

سرویس پنجم

 • فضا : 4000 مگابایت
 • پهنای باند : 15000 مگابایت
 • تعداد دیتابیس: 9 عدد
 • دیگر امکانات: نامحدود
 • کنترل پنل: سی پنل (Cpanel)
 • موقعیت: آلمان
 • منابع اختصاصی
 • بکاپ گیری: روزانه،هفتگی
 • تحویل فوری و آنی: دارد
 • پشتیبانی: 105 ساعت در هفته
 • نسخه پی اچ پی: آخرین ورژن
 • ماهانه 7000 تومان
 • سفارش

سرویس ششم

 • فضا : 5000 مگابایت
 • پهنای باند : 16000 مگابایت
 • تعداد دیتابیس: 10 عدد
 • دیگر امکانات: نامحدود
 • کنترل پنل: سی پنل (Cpanel)
 • موقعیت: آلمان
 • منابع اختصاصی
 • بکاپ گیری: روزانه،هفتگی
 • تحویل فوری و آنی: دارد
 • پشتیبانی: 105 ساعت در هفته
 • نسخه پی اچ پی: آخرین ورژن
 • ماهانه 8000 تومان
 • سفارش

سرویس هفتم

 • فضا : 10000 مگابایت
 • پهنای باند : 20000 مگابایت
 • تعداد دیتابیس: نامحدود
 • دیگر امکانات: نامحدود
 • کنترل پنل: سی پنل (Cpanel)
 • موقعیت: آلمان
 • منابع اختصاصی
 • بکاپ گیری: روزانه،هفتگی
 • تحویل فوری و آنی: دارد
 • پشتیبانی: 105 ساعت در هفته
 • نسخه پی اچ پی: آخرین ورژن
 • ماهانه 13000 تومان
 • سفارش

سرویس هشتم

 • فضا : 15000 مگابایت
 • پهنای باند : 30000 مگابایت
 • تعداد دیتابیس: نامحدود
 • دیگر امکانات: نامحدود
 • کنترل پنل: سی پنل (Cpanel)
 • موقعیت: آلمان
 • منابع اختصاصی
 • بکاپ گیری: روزانه،هفتگی
 • تحویل فوری و آنی: دارد
 • پشتیبانی: 105 ساعت در هفته
 • نسخه پی اچ پی: آخرین ورژن
 • ماهانه 18000 تومان
 • سفارش

سرویس نهم

 • فضا : 20000 مگابایت
 • پهنای باند : 40000 مگابایت
 • تعداد دیتابیس: نامحدود
 • دیگر امکانات: نامحدود
 • کنترل پنل: سی پنل (Cpanel)
 • موقعیت: آلمان
 • منابع اختصاصی
 • بکاپ گیری: روزانه،هفتگی
 • تحویل فوری و آنی: دارد
 • پشتیبانی: 105 ساعت در هفته
 • نسخه پی اچ پی: آخرین ورژن
 • ماهانه 23000 تومان
 • سفارش

سرویس دهم

 • فضا : نامحدود
 • پهنای باند : 60000 مگابایت
 • تعداد دیتابیس: نامحدود
 • دیگر امکانات: نامحدود
 • کنترل پنل: سی پنل (Cpanel)
 • موقعیت: آلمان
 • منابع اختصاصی
 • بکاپ گیری: روزانه،هفتگی
 • تحویل فوری و آنی: دارد
 • پشتیبانی: 105 ساعت در هفته
 • نسخه پی اچ پی: آخرین ورژن
 • ماهانه 30000 تومان
 • سفارش